• Site içeriği bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Bilgiler hekim tedavisi ya da konsültasyonu yerini alamaz.

  İçeriklerin izinsiz kullanımında ise yasal haklara başvurulacağı açıktır.

 • Onkolojik Ameliyatlar

  onkoloji.jpg
  19/Nis/2018

  Kadın hastalıkları operasyonları arasında onkolojik operasyonlar hem operasyon süreleri hem de zorluk dereceleri nedeniyle zorlayıcı operasyonlardır. Açık olarak yapılan onkolojik operasyonlar büyük dikey bir kesi yapılması, hastanın çok kan kaybetmesi, hastanede daha uzun süre kalması, daha uzun sürede iyileşmesi ve günlük hayatına daha geç dönmesi nedeniyle hastaların çok korktuğu operasyonlardır.


  tikali-veya-bagli-tuplerin-acilmasii.jpg
  19/Nis/2018

  Tüplerin daha önceden cerrahi olarak bağlanmış olması, geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı olarak tıkanması veya içerisinde su ve enfektif sıvı birikmesi sonucunda gebelik oluşamaz. Tüplerin yeniden görevini yapabilir duruma gelmesi, onların cerrahi olarak açılması mümkündür. Robotik cerrahide görüntüleme laparoskopik görüntülemeye oranla daha fazla büyütülebilir. Üç boyutlu ve yüksek çözünürlük sayesinde küçük olan tüpler çok daha net olarak değerlendirilebilir. Robotun kamerasının titrememesi, robotun kollarının cerrahın el titremelerini cerrahi find alandaki aletlere yansıtmaması ve kolların çok yönlü hareketi sayesinde tüplerin mikrocerrahi ile tekrar açılması veya kesilen uçların birbirine dikilmesi çok daha kolay ve başarılı olarak yapılmaktadır.


  rahim-sarkmasi-ve-idrar-kacirma-ameliyatlari.jpg
  19/Nis/2018

  Rahim sarkması birçok kadın tarafından önemsenmediği için çok fazla doktora başvuru yapılan bir şikayet değildir. Aslında rahim sarkması idrar kesesine baskı nedeniyle sık idrara çıkmaya ve idrar kesesinin tam boşaltılamamasına bağlı olarak sık idrar yolu enfeksiyonuna, yine aynı şekilde kalın bağırsağa baskı yaparak kabızlığa neden olabilir. Bu şikayetler nedeniyle başvuran hastaların büyük bir kısmında altta yatan neden rahim sarkmasıdır. Rahim sarkmasının her zaman tedavisi rahimin alınması değildir. Eğer rahimin alınması için başka bir durum varsa rahim alındıktan sonra yoksa rahim alınmadan askı ameliyatları yapılabilir. Robotik cerrahi sayesinde rahim alınmadan kasık yan duvarlarında bulunan sağlam dokulara (ligamentlere) veya kuyruk sokumu kemiği önünde bulunan sağlam dokulara (ligamente) ‘mesh’ dediğimiz yamalar ile asılabilir. Rahimi alınmış kadınlarda vajen kubbesi kasık duvarlarında bulunan ligamentlere asıldığı ameliyata ‘Pektopeksi’ denir. Yine rahimin veya vajen kubbesinin kuyruk sokumu önündeki ligamente asıldığı ameliyatlara ‘Sakrouteropeksi, Sakroservikopeksi veya Sakrokolpopeksi’ denir. İdrar kaçırmayı önlemek amacıyla yapılan ‘Burch’ ameliyatı da robot ile oldukça kolay ve komplikasyonsuz olarak yapılabilir. Bu ameliyatlar çok özellikli ve tecrübe gerektiren ameliyatlardır. Robotik cerrahi sayesinde bu operasyonlar oldukça yüksek başarı oranları ve düşük tekrarlama (nüks) oranları ile yapılmaktadır. Check https://www.camadvisers.com/best-free-cams/.


  histerektomi.jpg
  19/Nis/2018

  Rahim alınması ameliyatı olan ‘histerektomi’ kadın hastalıklarında yapılan ameliyatların başında gelmektedir. Sıklıkla miyom, medikal tedaviye cevap vermeyen kanama, endometriozis ve rahim kanseri nedeniyle uygulanmaktadır. Histerektomi operasyonu robotik cerrahi ile minimal kan kaybı, hızlı iyileşme, daha az hastanede kalma ve günlük hayata daha kısa sürede dönme gibi avantajlar ile yapılabilir.


  myomektomi.jpg
  19/Nis/2018

  Üreme çağındaki kadınların yaklaşık olarak %30-40’nda görülen miyomlar kadın üreme sisteminde en sık karşılaşılan iyi huylu tümörlerdir. Miyomlar kadınlarda sık ve düzensiz kanama, pelvik ağrı, sık idrara gitme ve kısırlık şikayetlerine neden olurlar. Miyomların kesin tedavisi cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Günümüzde minimal invaziv cerrahi alanındaki gelişmeler nedeniyle miyomlar artık robotik cerrahi ile tedavi edilebilmektedir.


  endometriozis.jpg
  19/Nis/2018

  Endometriozis üreme çağındaki her 10 kadından 1’ni etkileyen kronik bir hastalıktır. Sıklıkla adet döneminde ağrı, ilişki sırasında ağrı ve kısırlık şikayetlerine neden olur. Endometriozisin cerrahi tedavisi beceri ve deneyim isteyen zor bir süreçtir. Cerrahi tedavisinde sıklıkla laparoskopi yapılmasına rağmen robotik cerrahinin kullanılmasıyla endometriozis cerrahisi çok daha kısa sürede ve çok daha başarılı bir şekilde yapılmaya başlandı.