• Site içeriği bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Bilgiler hekim tedavisi ya da konsültasyonu yerini alamaz.

  İçeriklerin izinsiz kullanımında ise yasal haklara başvurulacağı açıktır.

 • Robot Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

  robot-hakkinda-dogru-bilinen-yanlislarr.jpg
  03/May/2019

  Ameliyatı robot mu yapıyor?

  Robotik cerrahi denildiği zaman hastaların ve hasta yakınlarının aklına operasyonu bir robotun yaptığı geliyor. Robotik teknolojiler çok gelişmiş olsalar bile bir doktorun müdahalesi olmadan operasyonun olamayacağı fikrini kabul etmeleri gerekiyor. Sanılanın aksine robotik cerrahi de tüm kontrol cerrahtadır. Sadece cerrah operasyonu robot kollarını kullanarak yapmaktadır. Bu kollar sayesinde çok daha fazla yönde ve açıda hareket edebilmekte ve daha becerili hareketler yapabilmektedir. Çok zor operasyonlar robot yardımı ile daha kolay ve daha kısa sürede gerçekleştirilebiliyor.

  Ameliyatta yapay zeka mı kullanılıyor?

  Günümüzde yapay zekanın gelişmesi ve birçok alanda kullanıma girmesi nedeniyle robotik cerrahiden bahsedildiği zaman yapay zekanın operasyonu gerçekleştirdiği düşünülebiliyor. Bizim cerrahide kullandığımız Da Vinci robotik sisteminde robot tamamen cerrah tarafından kontrol edilir ve cerrahın isteğinin dışında robotun kendi kendine karar verme ve hareket etme veya cerrahın komutunu yerine getirmeme şansı kesinlikle yoktur.

  Robotik ameliyatlarda hasta yalnız mı kalıyor?

  Robotik cerrahi ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan birisi de operasyon sırasında hastanın yalnız kaldığı inancıdır. Yapılan ameliyatın açık, laparoskopik veya robotik olmasına bağlı olmaksızın ameliyat esnasında anestezi almış her hastanın başında anestezi ekibi beklemektedir. Bunun dışında robotik cerrahide cerrah yine ameliyat salonunda bulunan robotun konsolunda operasyonu yaparken hastanın başında başka bir cerrah veya asistan ile operasyondan sorumlu hemşire bulunur.


  jinekoloji-roboitik-cerrahi.jpg
  03/May/2019

  Robotik cerrahinin ilk kez tanıtılmasıyla beraber özellikle jinekolojik cerrahide hızlı bir şekilde kullanıma girmiştir. 2013 yılı verilerine göre kadın hastalıklarında yapılan operasyon sayısı diğer bölümlerden daha fazladır. Özellikle kadınlardaki kozmetik problemler ve ameliyat sonrası ağrının daha az olması nedeniyle robotik cerrahi kadın doğum uzmanları tarafından sık kullanılmaya başlandı.


  robotik-cerrahi-avantajlari.jpg
  03/May/2019

  Robotik cerrahinin açık cerrahiye ve laparoskopiye göre birçok avantajı vardır. Öncelikle açık cerrahi ameliyatlar kadın doğum bölümünde gittikçe azalmakla beraber sadece sınırlı sayıda hastalıkta yapılmaktadır. Robotik cerrahide karın duvarı üzerine büyük kesiler yapılmadığı için hasta operasyon sonrasında açık cerrahiye oranla daha az ağrı hissetmekte ve daha az ağrı kesici uygulanmaktadır.


  robotik-cerrahi-nedir.jpg
  03/May/2018

  Robotik cerrahi sistemi üç bölümden oluşmaktadır. İlki hastanın üzerine gelen ve cerrahın hareketlerini eş zamanlı olarak cerrahi alanda yapan robot kollarının olduğu bölümdür. Bu kısımda robotun kolları vardır. Bu kollardan biri, aynı laparoskopik sistemde olduğu gibi hastanın vücudunun içinden görüntü alarak bu görüntüyü cerraha aktaran kamerayı taşır.